Posts


Vad är hajj Med Hajj menas vallfärden (pilgrimsfärden) till Mecka i Saudi-Arabien, en av islams fem pelare. Den utförs under andra veckan (8:e – 12:e) i det islamiska årets 12:e och sista månad Dhu Al-Hijjah Under dessa dagar utför då pilgrimerna de vallfärdsriter som är föreskrivna i profeten Muhammads tradition. […]

Om Hajj


Vad är Ramadan? Ramadan är den månad då många muslimer fastar från soluppgång till solnedgång. Vissa behöver inte fasta t.ex. små barn, gravida och sjuka muslimer. Om man fastar under ramadan äter man strax innan solen går upp i gryningen (suhoor).  Sedan äter och dricker man ingenting tills dess att solen har gått […]

Ramadan