Monthly Archives: September 2016


Vad är hajj Med Hajj menas vallfärden (pilgrimsfärden) till Mecka i Saudi-Arabien, en av islams fem pelare. Den utförs under andra veckan (8:e – 12:e) i det islamiska årets 12:e och sista månad Dhu Al-Hijjah Under dessa dagar utför då pilgrimerna de vallfärdsriter som är föreskrivna i profeten Muhammads tradition. […]

Om Hajj