Om oss


Syfte
Motala moské syftar till att bevara och stärka den muslimska identiteten och närvaron för muslimerna att, enskilt och i grupp, privat och offentligt, utöva sin religion och engagera sig positivt i samhällets olika funktioner.

Motala moskés mål
Moskéns grundläggande funktion är att:
– tillgodose de särskilda behov som en muslimsk gemenskap har som inte kan tillgodoses någon annanstans. Dessa behov varierar från tid till tid och från plats till plats.
– stödja Motalas muslimer att utöva sina religiösa förpliktelser samt bevara sin religiösa och kulturella identitet.
– öka deltagandet, inflytandet och representationen av muslimer i vårt samhälle i Sverige.