Medlemskap


Som medlem är du välkommen att ta del av aktiviteterna som vi erbjuder. Du är också, genom att betala medlemsavgiften med och tar ansvar för att påverka moskéns framtida utveckling och bidrar till att vi kan fortsätta driva de frågorna som är aktuella för den muslimska gruppen i Motala. Tveka inte att höra av dig till oss om du har funderingar eller åsikter.

Varmt välkommen!

btnBliMedlem

Har du kollat om du betalar skatt till Svenska kyrkan?

I Sverige betalar man skatt till Svenska kyrkan. Om du istället vill betala den till Motala Moské kan du komma och fråga en av Islamic Centers styrelsemedlemmar. Gå till skatteverket och fråga om din skattesedel.