Moskens Aktiviteter


Moskéns aktiviteter

Motalas moskén är inte endast en plats för att uträtta bönen, utan ett mötescentrum för alla människor, stora som små. Dagligen sker flertal aktiviteter för många olika målgrupper i moskélokalen. Vi i Motalass moskén strävar ständigt efter att tillgodose besökarnas och medlemmarnas behov samt önskemål. Många av de aktiviteter som sker i Moskén anordnas tillsammans med våra samarbetspartner, här följer ett kort utdrag av de återkommande aktiviteterna i moskén förutom bönerna och de religiösa ritualerna:

Uppdaterar snart!!!