Böner och gudsdyrkan


IMG_04881

Bönen är en av Islams fem pelare vilket gör att många muslimer vänder sig och ber i Motalas moské. Vi har öppet under alla bönetider, fem gånger om dagen, och tiden för varje bön är ca 10 minuter. Fredagsbönen och predikan som föregår bönen är muslimernas veckoceremoni där det till Motalas moské kommer ca 300 besökare. Sammanlagd tid för predikan och bön är ca 30 minuter. För tillfället hålls predikan endast på arabiska men snart kommer även en översättning till svenska. Tiden för fredagsritualen är ungefär 12.00 vintertid och 13.00 sommartid.